Šetnja interesovanja


U vrtiću "Lunja i Maza"

Jedan od osnovnih pedagoških principa jeste da deci treba ponuditi različite centre interesovanja, kako bi svako od njih zadovoljio svoje saznajne potrebe. Naša šetnja interesovanja je podrazumevala obilazak svih postavki sa vaspitačem, objašnjenje sadržaja unutar kutka i slobodan obilazak centara, koliko god  deca požele

Svašta smo novo saznali! Podsticali smo različita čula, crtali, bojali, igrali se doktora, glumili u lutkarskoj predstavi, i čak se upoznali sa nekim običajima u našoj tradiciji…

A najviše smo se smejali i zabavili!

U centrima interesovanja podstiče se govorni razvoj, ljubav prema muzici, likovni izraz deteta, logika, igre uloga kao sredstvo iskazivanja i mnogi drugi aspekti razvoja ličnosti.

 

U Predšolskoj ustanovi “Lunja i Maza” dete je centar našeg interesovanja!

Pedagog, Ivana Kevac

1

Picture 1 of 11

 

 

Your Photostream

Nase firme