Finansijska podrška porodici sa decom upisanom u privatnu predškolsku ustanovu


Poštovani roditelјi, u PU “Lunja i Maza” možete upisati svoje dete, i dobiti subvencije od strane Grada Novog Sada.

Pravo na podnošenje zahteva, odnosno korišćenje finansijske podrške, ima lice koje neposredno brine o detetu uz uslov da je državlјanin Republike Srbije sa prebivalištem na teritoriji Grada Novog Sada.

Podnosilac zahteva nije u obavezi da dostavlјa dokaze o ispunjenosti uslova za ostvarivanje finansijske pomoći, jer će se pribavlјati službenim putem.

Zainteresovana lica mogu preuzeti obrazac zahteva na sledećim mestima:
1. u privatnim predškolskim ustanovama, ukoliko je dete već upisano u tu ustanovu
2. na sajtu Grada Novog Sada, na adresi
www.novisad.rs

 

  • slika 1
  • slika 2
  • slika 3
  • slika 4
  • slika 5