Kretanje i fizički razvoj


Zašto je važno za vaše dete?

Detetova potreba za aktivnošću je značajno veća nego kod odrasle osobe, i donosi mu veliku radost. Međutim, radost je i pokretač na aktivnost.

Dete koristi svoje telo kao “alat” upoznavanja sveta oko sebe, način izražavanja u procesu ovladavanja sopstvenim telom. Zato mu treba omogućiti da se kreće, istražuje, proba, i dobija pohvalu za svako dostignuće.

Razvoj pokreta

Do četvrte godine, većina pokreta tela se formira kod deteta, i u narednom periodu sledi njihovo usavršavanje. Kada dete savlada neki pokret, na primer hodanje, u nekom narednom periodu će želeti samo da hoda.

Do četvrte godine- razvija se svest o sebi, kroz ritmičnost se upoznajemo sa delovima tela kroz pokušavanje, imitiranje, ponavljanje i usmeno upućivanje.

Do pete godine- Svest o drugima, razvijamo preciznije pokrete, držanje, hvatanje, nošenje, gadjanje…

Do šeste godine- razvijamo ravnotežu, uz pomoć lastiša, vijače, traka, suđera, platna, krede…

Do sedme godine- kreiranje pokreta i izražavanje pokretom kroz ritam, recitaciju, priču, pantomimu, boju…

Omogućite vreme kada dete može slobodno da se kreće i istražuje svet oko sebe.

Pedagog, Ivana Kevac

 

 

 

 

Your Photostream

Nase firme