Jedna nedelja u vrtiću


Plan nedeljnih aktivnosti u mlađoj jaslenoj grupi

Kako bi ste imali bolji uvid u vaspitno-obrazovni rad sa Vašim detetom, na oglasnoj tabli za roditelje svakog ponedeljka stoji plan za narednu nedelju. Na taj način pratite sve aktivnosti i imate uvid u razvoj Vašeg deteta.

Pogledajte primer takvog plana, u mlađoj jaslenoj grupi.

Ponedeljak:

 • Jutarnje aktivnosti po izboru (slikovnice  o životinjama, kutkovi majstora i domaćinstva…)
 • Obrada pesme “Na livadi” Desanke Maksimović
 • Boravak na svežem vazduhu, uz istraživanje prirode.

Utorak:

 • Jutarnje aktivnosti po izboru (slikovnice  o životinjama, kutkovi majstora i domaćinstva, kocke)
 • Slušanje muzike A.Vivaldi “Četiri godišnja doba”
 • Likovna aktivnost “Otiskivanje pčelica”
 • Boravak na svežem vazduhu i fizička aktivnost

Sreda:

 • Jutarnja gimnastika uz muziku
 • Usmerena aktivnost “Ubacivanje lopte u cilj”- motorni razvoj
 • Boravak na svežem vazduhu

Četvrtak:

 • Jutarnje aktivnosti po izboru (slobodno crtanje, kocke…)
 • Utvrđivanje pokretne igre “Ivnin voz” – kretanje u koloni
 • Boravak na svežem vazduhu

Petak:

 • Jutarnje aktivnosti po izboru dece (igre konstruktorima, slikovnice…)
 • Ples uz muziku- motorni razvoj
 • Obrada brojalice “Pčele i med”
 • Boravak na svežem vazduhu.

Sve aktivnosti u PU “Lunja i Maza” se planiraju u saradnji sa psihologom i pedagogom, a realizuju u skladu sa potrebama i interesovanjima dece.

Your Photostream

Nase firme