Upis dece u vrtić

Upis dece u vrtić

Javite se na vreme!
shutterstock_254980213Ove godine je predato 2.803 zahteva roditelja da se izda potvrda da deca nisu primljena u gradski vrtić, što znači da ti roditelji žele dete da upišu u privatni vrtić i koriste subvenciju grada koju imaju i deca u gradskim vrtićima. Roditelji će od 1. do 14. septembra predavati zahteve kako bi se donelo rešenje o ceni koju će plaćati, ali će i posle tog roka i u toku cele godine da podnose zahteve za upis dece u privatne vrtiće pod istim uslovima kao i u gradu, s tim što ukoliko to budu činili kasnije ili u toku godine, ta će se subvencija računati od dana podnošenja zahteva. Treba predati formular koji je zahtev za priznavanje tog prava, uz to se predaje ugovor koji su zaključili s privatnim vrtićem, potvrdu gradske ustanove da dete ne može da se upiše u gradski vrtić, fotokopiju lične karte, dokaz o državljanstvu i prebivalištu. Privatni vrtići nemaju kriterijume kakve ima grad, oni primaju i decu roditelja koji nisu zaposleni, ili je jedan nezaposlen, a grad izdaje potvrdu da za njih nema mesta u gradskim vrtićima i ta deca takođe imaju pravo na subvenciju. Puna ekonomska cena je 27.700 dinara, grad dotira razliku od 5.540 dinara do cene vrtića.
Single Event Page

This is a single event page with sample content. This layout is suitable for most websites and types of business like gym, kindergarten, health or law related. Event hours component at the bottom of this page shows all instances of this single event. Build-in sidebar widgets shows upcoming events in the selected categories.

No upcoming events for today